Фотоальбом

Вітання з Днем Експертної служби 2018

Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України є складовою частиною системи державних спеціалізованих установ судової експертизи. Організаційно Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру – керівної установи Експертної служби та її територіальних підрозділів – Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів в областях. Підрозділом Експертної служби МВС України у Луганській області є Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі - Центр). Діє на підставі Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343, зареєстровано у МЮ України 06.11.2015 №1390/27835. Адміністративно-лабораторний корпус Центру, знаходиться за адресою: м. Рубіжне, вулиця Визволителів, 22.

Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судової експертизи і спеціалізується на проведенні судових експертиз та експертних дослідженнях по кримінальних, адміністративних провадженнях та цивільних справах.


До складу Луганського НДЕКЦ МВС України входять відділи:

- криміналістичних видів досліджень;
- інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності;

- досліджень матеріалів, речовин і виробів;

- забезпечення діяльності центру;


Основні завдання Центру:

- організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю НДЕКЦ;

- здійснення судово-експертної діяльності;

- забезпечення залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду;

- забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;

- проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;

- проведення сертифікаційних та інших випробовувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);

- проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності у межах повноважень, визначених законодавством;

- забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів, спеціалістів-криміналістів;

- працівниками Центру виконується 32 види судової експертизи.