Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України є складовою частиною системи державних спеціалізованих установ судової експертизи. Організаційно Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру – керівної установи Експертної служби та її територіальних підрозділів – науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів в областях. Підрозділом Експертної служби МВС України у Луганській області є Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі — Центр).
Діє на підставі Конституції України, Кримінально-процесуального, цивільного, господарського кодексу України, Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343, зареєстровано у МЮ України 06.11.2015  № 1390/27835, а також наказів МВС України та Експертної служби МВС України.

Адміністративно-лабораторні корпуси Луганського НДЕКЦ МВС України знаходяться за адресами:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Визволителів, 22;
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Пушкіна, 13а
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Гімназична, 42.

Судові експерти Луганського НДЕКЦ МВС України, які беруть участь у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних сервісних центрах МВС Луганської області, обслуговують 4 ТСЦ у Луганській області, а саме:

— ТСЦ № 4441 за адресою: м. Сватове, в. Дружби, 22;
— ТСЦ № 4442 за адресою: м. Сєвєродонецьк, Маяковського, 2а;
— ТСЦ № 4443 за адресою: м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 107а;
— ТСЦ № 4444 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Канатна, 45.

Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судової експертизи і спеціалізується на проведенні судових експертиз та експертних дослідженнях по кримінальних, адміністративних провадженнях, цивільних справах та за зверненнями громадян.

До складу Луганського НДЕКЦ МВС України входять відділи: 
— криміналістичних видів досліджень;
— автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів;
— товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності;
— вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень;
— досліджень матеріалів, речовин і виробів;
— забезпечення діяльності центру

Працівниками Луганського НДЕКЦ МВС України виконується 33 види експертних спеціальностей, а саме:
1.1 «Дослідження почерку і підписів»;
2.1 «Дослідження реквізитів документів»;
2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»;
3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»;
3.2 «Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу»;
3.3 «Дослідження холодної зброї»;
4.1 «Дослідження слідів людини та слідів тварини»;
4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»;
4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів»;
4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»;
4.6 «Дактилоскопічні дослідження»;
5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу»;
5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»;
6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення»;
6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями»;
7.1 «Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису»;
7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»;
8.4 «Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів»;
8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;
8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»;
8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин»;
8.15 «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів»;
10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод»;
10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»;
10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження»;
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»;
10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»;
10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів»;
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»;
11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»;
12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»;
12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу».

Основні завдання Центру: 
— організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю НДЕКЦ;
— здійснення судово-експертної діяльності;
— забезпечення залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду;
— забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;
— проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;
— проведення сертифікаційних та інших випробовувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);
— проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності у межах повноважень, визначених законодавством;
— забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;
— підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів, спеціалістів-криміналістів;